Skip to content

ویژه برنامه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فناوری مازندران 1398

ویژه برنامه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فناوری مازندران 1398

 ویژه برنامه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فناوری مازندران و تقدیر از پژوهشگران برتر گروههای آموزشی و دانشگاه در روز دوشنبه 25/09/1398 از ساعت 13 الی 15 در سالن شهید کابلی برگزار می‌گردد. سخنران ویژه این مراسم جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت‌زاده (ریاست محترم پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان) می‌باشند.