Skip to content

مراسم ویژه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و فناوری مازندران

مراسم ویژه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و فناوری مازندران در آذر ماه 1398 در سالن شهید کابلی برگزار شد و از پژوهشگران برتر گروه های آموزشی و پژوهشگر برتر دانشگاه تقدیر شد.